Kundresan

En kundresa börjar ofta en bra bit innan köpet (eller vilken form av konvertering det handlar om i ert fall) och slutar långt därefter. Resans första fas fokuserar på vilken bild som förmedlas av er vara eller tjänst samt hur ni når er målgrupp bäst. Varför ska kunden ta del av just ert erbjudande? Under kundresans senare del följer ni sedan upp hur ni lyckas infria de förväntningar som byggts upp under första delen.

För att ge en ordentlig helhetsbild kartläggs inte bara kundens direkta kontakt med företaget, utan också aktiviteter mellan mötespunkterna – som till exempel upplevelse och sociala interaktioner m.m.

Uppmärksamhet

Vi går brett genom att producera en egen tidning åt er som ligger med i någon av de stora tidningarna DI, SvD, DN eller mer specifik branschtidning som når er målgrupp

Överväga

Vi följer upp er målgrupp som först har sett den fysiska tidningen genom en digital strategi. Här kommer de påminnas och vilja veta mer vilket leder till ett beslut

Beslut

Vi gör det enkelt för er målgrupp att ta ett beslut digitalt som leder till en rätt konvertering för er. Allt ifrån intresse­ anmälan, boka tid eller annat.

Digital skärpa skapar vinst

Kännedom
Få mottagaren uppmärksam på era tjänster och produkter.
Intresse
Skapa en positiv bild om er genom tilltalande innehåll.
Övervägande
Gör mottagaren redo att ta steget.
Beslut/Handling
Övervägandet landar i ett beslut.
Relation
Bygg en stark relation till kunden.

Från kund till ambassadör

Upplevelse
Ge kunden en positiv upplevelse.
Lojalitet
Att känna sig väl omhändertagen bygger lojalitet.
Ambassadör
Kunden rekommenderar och sprider ert varumärke till andra.