Mediestrategi

Ett kvalitativt hus behöver en stadig grund. När ni blir vår kund sätter vi oss på djupet in i hela er affär. Tillsammans med er tar vi reda på era mål och er målgrupp, förser er med teknologin och väljer marknadsföringskanaler. Här har vi möjlighet att spela på alla våra tangenter – alltifrån sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring och annonser i sociala medier, till innehåll och analys. I synergin formas marknadsföring som når ända i mål och bjuder era konkurrenter på en riktig match.

Bra marknadsföring skapar synergier

För att ditt företag ska kunna växa eller behålla sin position är marknadsföring avgörande. Utbudet, kanalerna och möjligheterna är närmast oändliga och samtidigt sker en snabb och spännande utveckling som hela tiden skapar nya förutsättningar. När du blir vår strategikund säkerställer vi att all er marknadsföring samverkar och förstärker varandra – och givetvis att ni gör rätt satsningar för just ert företag och er målgrupp. Vi siktar på att skapa synergieffekter som gör er marknadsföring ännu mer kraftfull.

Den digitala marknadsföringen kan också mätas och förbättras löpande vilket gör det viktigt att följa och utvärdera sina satsningar för den som vill ligga i framkant. Det är vad som driver oss och gör digital marknadsföring till vårt största intresse!

Fokus på resultat

För oss börjar framgångsrik marknadsföring med en effektiv strategi utifrån en tydlig målsättning. Sedan skapar vi utifrån målsättningen en enhetlig marknadsföringsstrategi helt och hållet anpassad för ert företag och era förutsättningar. Som vår strategikund får ni tillgång till alla moment, från analys och planering till utförande och förhandling, löpande optimering och rapportering med tolkning av statistik.

Dedikerad projektledare

Hos oss får ni en erfaren och kompetent projektledare som tillsammans med ett team av Viva Medias experter inom varje område av digital marknadsföring fullföljer strategin och arbetar målinriktat för att er marknadsföring ska ge så hög avkastning som möjligt. Vi investerar i medier som kan redovisa statistik. Det gör att vi har möjligheten att utvärdera era kampanjer löpande, anpassar och optimerar era satsningar efter förändringar på marknaden. Vi ger er full insyn i statistiken, regelbundna uppföljningar med resultatrapportering. Dessutom hjälper vi er med mediekontakt och medierådgivning.

Analys

Vi analyserar era befintliga medieinvesteringar och utvärderar möjligheter på den digitala marknaden för att se vilka kanaler, metoder och budskap som är bäst ägnade för att nå er målgrupp och ert mål.

Upphandling

När mediestrategin är satt sköter vi all upphandling och projektleder alla aktiviteter och kanaler.

Optimering

För att säkerställa att alla upphandlade kampanjer håller god kvalité arbetar vi kontinuerligt med optimering. Det innebär att vi successivt gör er satsning bättre och mer träffsäker.

Uppföljning

Varje marknadssatsning följs upp och utvärderas löpande. Som kund får ni ta del av tydliga statistikrapporter som visar vilket resultat era investeringar har gett.

Administration

Vi tar hand om alla moment, från överlämning av kampanjmaterial till kvalitetssäkring och projektledning av valda medier och leveranser.

Intresserad?

Vi tar hand om hela er kundresa kring att skapa intresse om er samt få lojala kunder.