Säljande service

Detta är en fullmatad utbildning i säljande service och hur vi skapar framgång genom vår personal. Konceptet består av framgångsrika verktyg med konkreta handlingsplaner där man på ett strukturerat sätt efter utbildningen jobbar i ett digitalt verktyg under 3 månader för att optimera resultaten. Utbildningen vänder sig till hela personalen, med målet att de skall utveckla en framgångsrik företagskultur som leder till bättre kundservice, bättre interna relationer och ökad försäljning.

Huvuddragen i utbildningen:

 • Utbildning med all personal på plats hos er
 • Workshop där vi jobbar fram mål och aktiviteter
 • Genomgång med ambassadörer

Grundpelarna i utbildningen är

 • Attityd = Vilka skall vi vara?
 • Motivation = Vad driver oss?
 • Struktur = Hur skall vi tänka och agera?
 • Kunskap = Vad bör alla kunna för att vi skall vara bäst?

Agendaförslag

 • Hur kan företaget utvecklas inom sälj och service?
 • Hur skapar vi framgång i den dagliga driften?
 • Hur behöver alla tänka och agera för att nå framgång?
 • Vilken typ av mål behöver vi fokusera på?
 • Vad är viktigt för att skapa struktur och rutiner?
 • Hur motiverar vi personalen?
 • Hur lyckas alla att nå målen?
 • Hur går vi från ord till handling för att skapa bättre resultat?
 • Hur skapas en vinnande kommunikation?
 • Hur ger vi feedback?

Vår digitala träningsarena som förstärker utbildningseffekten

Syftet är att träna och utveckla personal i den dagliga driften på områden som gynnar företaget. En av de största utmaningarna i en utvecklingsprocess är hur man implementerar ny kunskap och metoder. Appen är därför framtagen ihop med olika typer av företag för att optimera de funktioner som ger mest för företagets och personalens utveckling. Appen är en kommunikationsplattform med verktyg som tränar personal och ger feedback i realtid. Målet är att varje företag bygger in sina unika områden i appen som gynnar just det specifika företaget eller kedjan.

Metod

Utbildningsansvarige tar tillsammans med företaget fram uppdrag inom aktuella utvecklingsområden. Dessa uppdrag läggs in i appen.

 • Förlänger utbildningseffekten
 • Befäster nya vanor och beteenden
 • Motiverar kreativitet och interaktivitet
 • Underlättar att ge feedback för ledare/coacher

Deltagarna arbetar med uppdragen och resultaten blir omedelbart synliga för alla deltagarna. Resultaten indikerar deltagarnas utveckling och aktiviteter. Ansvariga ledare kan därmed kan därmed gå in och stötta med tips och råd. Resultatet kan även indikera de olika de olika deltagarnas inställning till sitt förändringsarbete. Vi övervakar tillsammans med dig programmet och bidrar även med kommentarer och direkt påverkan på deltagarna.

Rapport

Varje utbildningsresa följs upp och utvärderas löpande. Som kund får ni ta del av tydliga statistikrapporter som visar vilket resultat er investering har gett.

Intresserad?

Vi tar hand om hela er kundresa kring att skapa intresse om er samt få lojala kunder.