Freys Hotel

Deras utmaning

Freys Hotel förstår att service är en färskvara. Även om de är duktiga så ville de öka insikten och utveckla sin service internt som externt.

Vår lösning

Vi valde att utbilda personalen fysiskt på plats inom områdena, kundbemötande, service, självledarskap, attityd och teamwork. Vi skapade utifrån utbildningen uppdrag som var aktiviteter att göra i den dagliga driften gällande målen Freys ville nå.

Kundcitat

”Andreas får med sig gruppen och inspirerar medarbetarna. Med sitt arbetssätt och engagemang tar han internservice till en ny nivå.”

Charlotta S Brandel, Hotellchef Freys Hotels Stockholm