Skara kommun

Deras utmaning

Skara kommuns mål var att skapa intresse för privatpersoner och företag att vilja etablera sig i Skara. För att göra det så jobbade vi med en mediestrategi som berättade om Skara och ledde vidare till relevanta konverteringar.

Vår lösning

Vi valde att göra en tidning om Skara i Svenska Dagbladet riks för att först gå brett. Vi följde sedan upp den fysiska tidningen med en webbtidning där vi drev in relevant trafik från digitala kanaler. Vi skapade konverteringar för den relevanta målgruppen att agera på när de kom in på webbtidningen.

Kundcitat

”Vårt samarbete med Andreas Leijonhuvud Create AB fungerade fantastiskt bra från början till slut. Som kunder upplevde vi att det fanns ett genuint intresse och kunnande att leverera en bra slutprodukt. Den digitala lösningen var ett mycket bra komplement, med tilltalande design, och har varit mycket användbar för oss.”

– Helena Långström Schön, Kommunikatör Skara kommun